Polja označena z * so obvezna / Fields marked with a * are required

Filmi 2012,Narava in ekologija (tekmovalni del) ~ 04.12.2012

Zakaj? Kje? Kdaj? Kako?

WHY, WHERE, WHEN, HOW?/ N / Jasna Hribernik / 22′ / 2012 / Slovenija

30.12.2012, 17:00

Film www.h je združitev znanstvene misli z vizualno komunikacijo. S provokativnim pristopom sili v globlji premislek o našem bivanju in ravnanju, o naših ciljih in o vlogi, ki bi jo morala imeti znanost v družbi. Sodoben način življenja, ki nam vsiljuje nezadržno hitenje, terja odgovore, a pri tem nam ne dovoljuje, da bi si najprej postavili temeljna vprašanja Zakaj, Kje, Kdaj in Kako? To je tudi naslov filma, ki je namenjen globalnemu občinstvu in ga na medmrežni način naslavlja z Zakaj (Why) Kje (Where) Kdaj (When) in Kako (How). Na začetku avtorji ugotavljajo, da sta »znanost in filozofija – to je ljubezen do modrosti – eno. Povsem na začetku in povsem na koncu se ukvarjata s temeljnimi bivanjskimi vprašanji. Vsa znanstvena orodja so v službi zavesti. Znanstveniki niso prva pomoč v zgrešenih investicijah človeštva. Niso rešitelji, ker poznajo odgovore, so neprijetni ustvarjalci, ker postavljajo prava vprašanja: zakaj, kje, kdaj in kako.«
Njegovo sporočilo se glasi: »Šele takrat, ko bodo odgovori znanosti, kakor tudi vsakega posameznika, plod zastavljanja pravih vprašanj, lahko upamo, da bo naše življenje vendarle krenilo v pravo smer.« Avtorji filma Bojan Sedmak, Tomaž Letnar, Rado Likon, Jasna Hribernik in Tamara Lah Turnšek so združili neizprosno logiko znanstvene misli s tankočutnostjo umetnosti. Danes svet in življenje na njem ustvarjamo sami. Lahko ustvarjamo sami, tudi bodočnost si krojimo sami, vsak posameznik in vsi skupaj! Čeprav se marsikomu zdi, da smo le šahovske figure na šahovnici narave ali skrivnih neznanih sil, nas film uči o nasprotnem – sami smo svoje in bodočih generacij sreče in usode kovači – mnogo bolj kot nam je dovoljeno in zaupano tega zavedanja. Ali ni to zadosten razlog, ki zahteva globok premislek kako delovati?